Ar COVID-19 saistītās izmaiņas
Mēs strādājam, ievērojot lielāko iespējamo drošību. Mūsu darba laiks paliek nemainīgs. Pie ārdurvīm var notikt saziņa, tomēr tās ir aizslēgtas, pacienti parasti netiek pieņemti klātienē. Pandēmijas laikā regulāri notiek izmaiņas darba organizācijā.
Mūsu visu ērtībām piedāvājam VIRTUĀLĀS KONSULTĀCIJAS sadaļā ārstu prakse.

M & M CENTRS

KO MĒS DARĀM?

 

Ārstu prakse — ģimenes ārsta prakse, kas pilda ģimenes ārsta prakses pienākumus un piesaista arī citus speciālistus.

 

Klīnisko pētījumu centrs- zinātnes un medicīnas attīstības nolūkos mēs veicam klīniskos pētījumus. To mērķi ir pilnveidot ārstēšanas metodes un palīdzēt pašiem slimniekiem.

 

Mājaslapas sadaļa "Māksla dzīvot" ir vizuālais mūsu centra tēls. Tas veidots, lai jebkādā citā veidā padarītu Tavu dzīvi krāsaināku.

ZVANI MUMS

 

 

Saistītās lapas:

ATRODI MŪS

© 2019 SIA "M & M Centrs"

Meklēt